phỏng vẫn xin việc bằng tiếng nhật

6. 5年間、どんな職位になりますか?

5年後、会社のキーメンバーになりたい。ベテランの職位になって、管理職になりたいです。そのようになる人が少ないと思いますがぜひ自分の頑張るでその職位になることができるとおもております。
Bạn sẽ ở vị trí nào trong vòng 5 năm nữa ?
Trong 5 năm nữa, tôi sẽ trở thành người rất quan trọng của công ty. Tôi có mong muốn ở vị trí của một chuyên gia và được đào tạo để trở thành một người quản lý. Tôi biết mặc dù không có nhiều người có thể đạt được trình độ như vậy nhưng tôi tin với sự cố gắng và nỗ lực, tôi sẽ đạt được mục tiêu đó.
http://www.sachhaytructuyen.vn/


70 câu hỏi phỏng vấn xin việc + câu trả lời hay nhất 


1. 69 Đơn xin việc bằng tiếng anh hay nhất

2. 60 Đơn xin việc bằng tiếng nhật hay nhất :

Giới thiệu bản thân

Cung cấp bởi Blogger.